WIE ZIJN WE ?

SAVE TRAM 55 is een collectief van Brusselaars dat zich inzet voor het behoud en de verdediging van tram 55.

Dit collectief ontstond in 2017 naar aanleiding van het project voor een nieuwe metrolijn, metro 3. Deze nieuwe lijn, 30 meter onder de grond en met bijna hetzelfde tracé als de tram, zou leiden tot de afschaffing van tram 55.

SAVE TRAM 55 verdedigt het bovengronds vervoer, zoveel handiger voor de vele gezinnen, kinderen, kwetsbare mensen die de wijken bevolken. Maar door het behoud van de tram te eisen, wil ons collectief meteen ook de relevantie van dit nieuwe project in vraag stellen, een project dat enorm veel energie en budget opslorpt en het personenvervoer ongunstig beïnvloedt.

Deze groep mobiliseert vooral vrouwen. Zij zijn het inderdaad die de tram bovenal verkiezen omwille van het comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid.

SAVE TRAM 55 organiseert verschillende acties:

  • sensibilisering in de openbare ruimte (aanspreken burgers, discussie bij tramhaltes enz.)
  • sensibilisering op sociale netwerken (opzetten website, Facebook, Twitter enz.)
  • communicatie-ondersteunende hulpmiddelen (T-shirts, folders, posters enz.)
  • interpellatie van politici (afspraken maken, brieven versturen etc.)
  • protestacties
  • media betrekken
  • zich documenteren en onderzoeken van het belang van deze tram (productie podcasts, getuigenissen en portretten van gebruiksters, onderzoek naar verbetering van de tram enz.).

Met heel weinig middelen maar met veel energie en overtuiging gaat SAVE TRAM 55 vastbesloten door met zijn acties. Achter dit mobiliteitsvraagstuk zit een grotere en meer politieke vraag: Welke stad willen we voor de nabije toekomst?